SEO, Technologie internetowe

Nagłówki HTML – Znaczenie i Zastosowanie

Organizowanie treści za pomocą nagłówków

Nagłówki pomagają w definiowaniu hierarchii i struktury zawartości strony internetowej.

HTML oferuje sześć poziomów tagów nagłówków, <h1>poprzez <h6>; im wyższy numer poziomu nagłówka, tym większe jest jego znaczenie – dlatego <h1>tag definiuje najważniejszy nagłówek, podczas gdy <h6>tag określa najmniej ważny nagłówek w dokumencie.

Domyślnie przeglądarki wyświetlają nagłówki większą i grubszą czcionką niż zwykły tekst. Ponadto <h1>nagłówki są wyświetlane największą czcionką, podczas gdy <h6>nagłówki są wyświetlane najmniejszą czcionką.

Uwaga: Za każdym razem, gdy umieszczasz znacznik nagłówka na stronie internetowej, wbudowane arkusze stylów przeglądarki internetowej automatycznie tworzą puste miejsce (zwane marginesem) przed i po każdym nagłówku. Możesz użyć margin właściwości CSS, aby zastąpić domyślny arkusz stylów przeglądarki.

Wskazówka: możesz łatwo dostosować wygląd tagów nagłówków HTML, takich jak rozmiar czcionki, pogrubienie, krój pisma itp., Korzystając z właściwości czcionki CSS .


Znaczenie nagłówków

  • Nagłówki HTML dostarczają cennych informacji, podkreślając ważne tematy i strukturę dokumentu, dlatego należy je starannie optymalizować, aby zwiększyć zaangażowanie użytkowników.
  • Nie używaj nagłówków, aby tekst wyglądał na DUŻY lub pogrubiony. Używaj ich tylko do podświetlania nagłówka dokumentu i pokazania struktury dokumentu.
  • Ponieważ wyszukiwarki, takie jak Google, używają nagłówków do indeksowania struktury i treści stron internetowych, więc używaj ich bardzo mądrze na swojej stronie internetowej.
  • Użyj <h1>nagłówków jako głównych nagłówków swojej strony internetowej, po których następują <h2>nagłówki, następnie mniej ważne <h3>nagłówki i tak dalej.

Wskazówka: użyj <h1>tagu, aby zaznaczyć najważniejszy nagłówek, który zwykle znajduje się u góry strony. Dokument HTML generalnie powinien mieć dokładnie jedną <h1>pozycją, a następnie nagłówków niższego szczebla, takich jak <h2><h3><h4>i tak dalej.